Wedstrijdvoorwaarden

De algemene voorwaarden in dit document gelden voor de fotowedstrijd MijnBesteDroneshot die uitgeschreven wordt door Dronewatch, met ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel 1 Deelname
1.1 Door één of meerdere foto’s in te sturen stemt de deelnemer in met deze algemene voorwaarden.
1.2 Deelnemers mogen maximaal drie inzendingen plaatsen.
1.3 Foto’s dienen in Nederland gemaakt te zijn, door middel van een drone.
1.4 Foto’s dienen te worden ingezonden via het uploadformulier op mijnbestedroneshot.nl.
1.5 Foto’s kunnen worden ingezonden van 22 juli 2022 tot en met 9 september 2022. De uitslag wordt bekend gemaakt op 23 september 2022.
1.6 Deelnemers verklaren zich op het moment van de opname te hebben gehouden aan de voor hen geldende (drone-) regelgeving.
1.7 Medewerkers betrokken bij de organisatie van de wedstrijd zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 2 Inzendingen
2.1 Inzendingen worden voorafgaande aan plaatsing gecontroleerd en na controle online gezet.
2.2 Foto’s mogen slechts beperkt bewerkt zijn (denk aan bewerkingen als uitsnede maken, verscherpen, contrast, helderheid, schaduwen, hooglichten en witbalans aanpassen. Ook het wegpoetsen van vuiltjes en vlekjes is toegestaan.
2.3 Foto’s dienen geen watermerken, teksten, hyperlinks en/of kaders te bevatten.
2.4 Foto’s mogen niet artistiek bewerkt zijn (geen creatieve filters etc).
2.5 De maximale afmetingen van in te zenden foto’s zijn 5.000 x 3.000 pixels, de maximale bestandsgrootte is 3 MB. Foto’s dienen het jpg-formaat te hebben.

Artikel 3 Jurering, stemproces en prijzen
3.1 De volgende prijzen zijn te winnen: 2x DJI Mini 3 Pro drone incl. DJI RC t.w.v. 999 euro. De winnende foto’s worden evenals de foto’s met een eervolle vermelding tentoongesteld in het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
3.2 Alle inzendingen worden beoordeeld door een jury. De jury beoordeelt de foto’s op aspecten als originaliteit, creativiteit, compositie en kwaliteit.
3.3 De jury bestaat uit: Mark Harbers (ministerie van I&W), Wiebe de Jager (Dronewatch) en Valerie Kuypers (fotograaf).
3.4 Prijzen worden niet in geld uitgekeerd.
3.5 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
3.6 De winnaars ontvangen binnen 14 dagen na afloop van de fotowedstrijd persoonlijk bericht.
3.7 Noch Dronewatch en de bij deze wedstrijd betrokken partijen noch haar sponsors, bestuurders, directeuren, medewerkers, vrijwilligers, agenten, opvolgers of rechtverkrijgenden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele garantie, kosten, schade, letsel of andere claims die het gevolg zijn van het gebruik van een prijs door een winnaar.

Artikel 4 Auteursrecht en gebruik
4.1 Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan Dronewatch en de bij deze wedstrijd betrokken partijen het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik. Hieronder vallen in ieder geval: de websites mijnbestedroneshot.nl, dronewatch.nl, en rijksoverheid.nl, Facebook, Twitter, Instagram, magazines en kalenders, internet, andere zaken die in opdracht van Dronewatch of de bij deze wedstrijd betrokken partijen geproduceerd worden (waaronder begrepen beelden in artikelen, persberichten die geplaatst/geproduceerd worden in externe media). De naam van de maker wordt, daar waar mogelijk, bij plaatsing vermeld.
4.2 De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze auteursrechten.
4.3 Ingezonden foto’s zijn openbaar en toegankelijk voor alle website bezoekers. Dronewatch kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van ingezonden foto’s door derden.
4.4 Dronewatch en de bij deze wedstrijd betrokken partijen zijn gerechtigd om het aangeleverde materiaal te gebruiken in al haar media en publicitaire uitingen.
4.5 De deelnemer vrijwaart Dronewatch en de bij deze wedstrijd betrokken partijen voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn.
4.6 De deelnemer vrijwaart Dronewatch en de bij deze wedstrijd betrokken partijen voor claims van geportretteerden.
4.7 Dronewatch en de bij deze wedstrijd betrokken partijen behouden zich het recht voor om inzendingen zonder opgave van redenen niet te plaatsen.

Artikel 5 Privacy/AVG
5.1 De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming met betrekking tot het onderwerp/de inhoud. Als een afgebeeld persoon herkenbaar in beeld is gebracht, dan moet deze daarvoor bewijsbaar toestemming hebben gegeven.
5.2 De deelnemer gaat akkoord met de privacyverklaring zoals in te zien via mijnbestedroneshot.nl.

Artikel 6 Overige bepalingen
6.1 Foto’s die niet aan de technische specificaties voldoen, overduidelijk in strijd met de regelgeving voor drones gemaakt zijn of aanstootgevend zijn worden uitgesloten van deelname.
6.2 Dronewatch en de bij deze wedstrijd betrokken partijen zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit of in verband met deze fotowedstrijd.